Houd uw zaagmachine zorgeloos in goede conditie

Stilstand van uw zaagmachine kan leiden tot een onacceptabel productieverlies en blokkade van het productieproces. Door preventief onderhoud aan uw zaagmachine te laten uitvoeren wordt stilstand voorkomen en mogelijke storingen op voorhand gedetecteerd. Zeker bij aankoop van een nieuwe machine is het afsluiten van een onderhoudscontract aan te raden. Wij plannen het onderhoud aan uw machine dan in voordat het garantietermijn komt te vervallen. Op die manier kunnen onze monteurs cruciale onderdelen, die onder garantie vallen, kosteloos vervangen.

Uw zaagmachine altijd in goede conditie door tijdig onderhoud

Wij beschikken over goed opgeleide monteurs en een geautomatiseerd plansysteem om u op de hoogte te brengen van het naderende onderhoud. Al onze monteurs zijn VCA gecertificeerd. Wij nemen 1 keer per jaar contact met u op om een afspraak te maken voor een onderhoudsbeurt. Op die manier is de kans klein dat u een storing krijgt op het moment dat dit u slecht uitkomt. Bovendien bent u er zeker van dat uw machine voldoet aan de eisen die gesteld worden in de Arbowetgeving. Per machine maken wij een werkrapportage van de uitgevoerde werkzaamheden. Deze ontvangt u nadien digitaal.

Vibraties in machines en de gevolgen daarvan

Een goed onderhouden machine produceert geen trillingen. Alle energie wordt benut voor de taak waarvoor de machine ontworpen is. De praktijk is echter anders. Een machine trilt namelijk naar verloop van tijd door slijtage. Deze trillingen veroorzaken op hun beurt slijtage aan andere onderdelen. Weer andere defecten treden versneld op. Met een onderhoudscontract van Posthumus kunt u deze slijtage voor zijn.

mep ph 262 ccs zaagmachine

Onderhoudscontract zaagmachine

Wanneer u bij ons een onderhoudscontract afsluit voor uw zaagmachine dan voeren wij dit onderhoud in overleg met u uit. Wij legen uw koelmiddelinstallatie en reinigen deze gratis met een bacteriedodende AROL cleaner. Vervolgens vullen wij uw machine af met AROL koelmiddel.

Het onderhoud kan bestaan uit:

Het afstellen en kalibreren van het lengtemeetsysteem
Een geometrische meting. Met deze methode wordt vastgesteld of de assen van uw machine t.o.v. elkaar nog binnen tolerantie staan.
Het verversen van vloeistoffen zoals olie en smeermiddelen
Het functioneel testen van de machine
Een inspectie van slijtage gevoelige onderdelen
Het vervangen van de zaaglint

Uw voordelen

U zorgt voor het behoud van uw machine
De zekerheid dat u met een veilige machine werkt
Minimaliseer reparatiekosten
Voorkom toekomstige storingen
Ontvang automatisch melding voor periodiek onderhoud
Professionele en systematische inspecties uitgevoerd door hooggekwalificeerde servicemonteurs
Wij leveren per machine een werkrapportage af, zodat u aan kunt tonen dat er onderhoud gedaan is

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie over een onderhoudscontract voor uw zaagmachine