Service en Onderhoud

Reparatie:Service auto Posthumus

Bij Posthumus weten we als geen ander dat stilstand van een machine tot onacceptabel productieverlies kan leiden. Met een eigen servicedienst met goed opgeleide monteurs kunnen we veelal de stilstand van een machine bij storing tot een minimum beperken.

Onderhoud:

Om stilstand van uw machines door storingen zoveel mogelijk te beperken adviseren we eens per jaar preventief onderhoud aan uw machinepark te laten uitvoeren.
Met behulp van een geautomatiseerd plansysteem kunnen we u tijdigop de hoogte brengen van het naderende onderhoud en kan per machine verslag gedaan worden van werkzaamheden en kosten.

Iedere machine moet aan alle eisen voldoen. Deze eisen zijn vastgesteld in de (Bijzondere) Richtlijn arbeidsmiddelen De Richtlijn arbeidsmiddelen is van toepassing op alle arbeidsmiddelen. De Machinerichtlijn is van toepassing op alle machines die na 1995 nieuw  verkocht zijn en hieraan is de CE-markering verbonden.

Enkele belangrijke punten uit de richtlijn arbeidsmiddelen die wij voor u kunnen toetsen en uitvoeren zijn:

2.1 De besturingssystemen van een arbeidsmiddel die van invloed zijn op de veiligheid, moeten duidelijk zichtbaar en herkenbaar zijn en waar nodig op passende wijze zijn gemerkt.

2.3. Elk arbeidsmiddel moet zijn voorzien van een besturingssysteem waarmee het op veilige wijze volledig kan worden stopgezet.

2.8. Wanneer bij bewegende delen van een arbeidsmiddel het risico bestaat van mechanisch contact waardoor zich ongelukken zouden kunnen voordoen, moeten zij zijn uitgerust met schermen of inrichtingen waarmee de toegang tot de gevaarlijke zones wordt verhinderd of de bewegingen van gevaarlijke delen worden stilgezet voordat de gevaarlijke zones worden bereikt.

2.13. Bij arbeidsmiddelen horende onderhoudsboekjes dienen consequent te worden bijgehouden.

2.15. Arbeidsmiddelen moeten zijn voorzien van de waarschuwingen en signaleringen die noodzakelijk zijn voor de veiligheid van de werknemers.

2.19. Elk arbeidsmiddel moet de blootgestelde werknemers op passende wijze beschermen tegen het gevaar van rechtstreeks of indirect contact met elektriciteit.

Verhuizingen:

Of het gaat om een kleine interne verhuizing van uw machine(s) of om een complete verhuizing van uw machinepark naar een ander pand, Posthumus kan u deze zorg uit handen nemen.
Informeer naar de vele mogelijkheden.

Monteurs:

Al onze monteurs worden regelmatig geschoold bij en door de fabrikanten.
Tevens zijn al onze monteurs VCA gecertificeerd.