Onderhoudstips voor metaalbewerkingsmachines

Stilstand van uw machine tijdens werkzaamheden moet te allen tijde voorkomen worden. Als leverancier van diverse soorten metaalbewerkingsmachines geven wij u graag een aantal onderhoudstips om stilstand te voorkomen. Om uw metaalbewerkingsmachine in goede staat te houden adviseren wij u om de volgende onderhoudstips dagelijks, wekelijks en maandelijks uit te voeren.

Dagelijks

✓ Verwijder alle spanen van de machine, bij voorkeur met niet rafelende doeken
✓ Vul de koelvloeistof of micro doseerolie bij
✓ Controleer de staat van de gereedschappen
✓ Verwijder losliggende delen en restmateriaal van de machine
✓ Zorg voor een werkplek zonder losliggende objecten

Wekelijks

✓ Verwijder alle spanen van de gehele machine
✓ Reinig de klemmen en smeer alle scharnierpunten van bewegende delen met olie van de juiste kwaliteit
✓ Controleer of alle veiligheden zoals onder andere microschakelaars en noodstoppen functioneren
✓ Controleer of veiligheidskappen schoon- en krasvrij zijn
✓ Smeer de geleidingen

Maandelijks

✓ Controleer de opspanmiddelen, indien nodig bijstellen of vervangen
✓ Controleer de nulstelling en corrigeer deze indien noodzakelijk
✓ Reinig de koelmiddelbak en het filter van de koelmiddelpomp
✓ Reinig de machine met een niet agressief reinigingsmiddel
✓ Controleer het oliepeil en vul zo nodig bij
✓ Controleer de machineverlichting en de verlichting van de werkplek

Machine reparatie & onderhoud

Wij weten als geen ander dat stilstand van uw machine tot onacceptabel productieverlies kan leiden. Om stilstand zoveel mogelijk te beperken, adviseren wij om minimaal één keer per jaar preventief onderhoud aan uw machine’s te laten uitvoeren. Met behulp van ons geautomatiseerde plansysteem kunnen wij u tijdig op de hoogte brengen van het naderende onderhoud. Lees meer over onze service en onderhoud mogelijkheden >